Brukspremie

                    

Vid erhållande av något av nedanstående Championat erhålles 1 st valp från valfri kull som premie. (Efter överenskommelse med uppfödaren, Monica Johansson eller Emma Hult).

·      Brukschampionat

·      Lydnadschampionat

·      Agilitychampionat

·      Utställningschampionat – under förutsättning att krav på bruksmerit alternativt godk korning fortfarande gäller som krav för SUCH.

Detta gäller under förutsättning att uppfödningen fortfarande bedrivs i vår ägo.

Vid erhållande av mer än ett championat erhålles endast en valp, valpen kan ej bytas mot kontanter och ej heller överlåtas till någon annan person. Valpen erhålles inom en tidsperiod på fem år efter det att championatet erhållits.


Monica Johansson & Emma Hult