A3 kull Chilli 20200604

e: KORAD Vilda-Meduza North of the Galaxy
u: RLDN RLDF SEUCH SEVCH KORAD Mironik's Rebell

Mironik's Assam "Karo"
Ögon: ua
HD A
ED 0
210615 GK anlagsklass viltspår
210828 Utställning Sveg good
Ägare:Emma Rsmusson

Mironik's Aleppo "Fenris"
Ögon: ua
HD
ED
Ägare:Elisabeth Bergström

Mironik's Apache "Koski"
Ögon: ua
HD B
ED 0
Ägare:Caroline Larsson

Mironik's Astiyellow "Maj-Britt"
Ögon: ua
HD A
ED 0
Ägare: Annie Larsson Ditmer

Mironik's Ajicristal "Chilli"
Ögon: ua
HD A
ED 0
20210912 Utställning ck, CERT Nord CERT
Ägare:Elisabeth Olsson// Mironik

Mironik's Aurora "Pärla"
Ögon: ua
HD/B
ED/0
Ägare:Johanna Jansson

Mironik's Anco "Alba"
Ögon: ua
HD B
ED 0
Ägare: Lena Englund