Mentalbeskrivning  Safir 19990410

Genomförd MH

  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad
 
Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla
 
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intr mot testl hoppar, gnäller
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med fö Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende
Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testl
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, drar ej emot Biter - drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper
3a. JAKT
Förföljande 1:a
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt, kan öka
farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a. JAKT
Förföljande 2:a
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. kan öka 
farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b. JAKT
Gripande 1:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
3b. JAKT
Gripande 2:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar Är uppmärksam, men ngt orolig. Vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad. följer fig utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVST. LEK
Hot/agg
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del Visar hotbeteenden. skall och morrningar under mom. 1 och 2 del
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad Går fram när fig pratar eller bollar med föremål Går fram när fig ger sig tillkänna Går fram till fig. med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till fig utan hjälp
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, drar ej emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med fig när denne är aktiv Är aktiv med fig, intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig till fortsatt lek

 
6a.ÖVERRASKN.
Rädsla
"dumpe"
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

 
6b.ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c.ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ned overallen/går inte fram Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden Går fram till overallen när fö. står bredvid Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d.ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter/leker med overallen vid två eller fler passager
7a.LJUDKÄNSL.
Rädsla
"skrammel"
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b.LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö. sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när fö. står bredvid Går fram till skramlet när fö. gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena - Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö. tagit av figs förklädnad Går fram när fö. talar med fig/lockar på hunden Går fram till spöket när fö. står bredvid Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när fig bjuder Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första kotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter flykttendenser/avstår skott.
 
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad
 
Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla
 
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intr mot testl hoppar, gnäller
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med fö Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende
Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testl
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, drar ej emot Biter - drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper
3a. JAKT
Förföljande 1:a
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt, kan öka
farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a. JAKT
Förföljande 2:a
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. kan öka 
farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b. JAKT
Gripande 1:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
3b. JAKT
Gripande 2:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar Är uppmärksam, men ngt orolig. Vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad. följer fig utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVST. LEK
Hot/agg
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del Visar hotbeteenden. skall och morrningar under mom. 1 och 2 del
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad Går fram när fig pratar eller bollar med föremål Går fram när fig ger sig tillkänna Går fram till fig. med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till fig utan hjälp
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, drar ej emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med fig när denne är aktiv Är aktiv med fig, intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig till fortsatt lek

 
6a.ÖVERRASKN.
Rädsla
"dumpe"
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

 
6b.ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c.ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ned overallen/går inte fram Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden Går fram till overallen när fö. står bredvid Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d.ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter/leker med overallen vid två eller fler passager
7a.LJUDKÄNSL.
Rädsla
"skrammel"
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b.LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö. sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när fö. står bredvid Går fram till skramlet när fö. gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena - Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö. tagit av figs förklädnad Går fram när fö. talar med fig/lockar på hunden Går fram till spöket när fö. står bredvid Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när fig bjuder Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i förem. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första kotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter flykttendenser/avstår skott.